Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Met de bouw van 38 woningen maakt het Billitongebouw in Leidschendam plaats voor een levendige woonwijk in Klein Plaspoelpolder. Ontwikkelende bouwer Schouten en gebiedsontwikkelaar BPD verzorgen de sloop van dit leegstaande kantoor en de woningbouw.

De gemeente Leidschendam-Voorburg is inmiddels aangesloten op het landelijk register met alle WOZ-waarden van woningen. Met de nieuwe ‘online WOZ-viewer’ kan binnenkort iedereen de WOZ-waarde van alle huizen eenvoudig vergelijken met een zelfgekozen andere woning. Hiermee loopt de gemeente ruim voor op de verplichting om per 1 oktober gekoppeld te zijn aan dit register.

Maandag 5 september wordt een bijzondere vergadering gehouden voor de installatie van de nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg, de heer K. Tigelaar.

Meer nieuws