Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

De uitvoering van de meeste speerpunten van het college voor 2016 ligt op schema. Dat blijkt uit de tweede tussentijdse rapportage over 2016.

Inwoners van Leidschendam-Voorburg krijgen de unieke kans om hun tuin uit te breiden met gemeentelijke grond voor een lagere prijs. Van 175 euro voor 125 euro per m2.

De gemeente verwelkomt initiatieven van ontwikkelaars en investeerders. In de veranderende omgeving waarbij ook ruimte is voor initiatieven vanuit de markt neemt de gemeente de regie door te kiezen voor een actieve of minder actieve rol bij de totstandkoming van ruimtelijke ontwikkelingen.

Meer nieuws