Meepraten over de toekomst van de zorg

Voorleeshulp

De komende periode werkt de gemeente Leidschendam-Voorburg toe naar een nieuwe sociale infrastructuur. Dat vormt de voorbereiding op de nieuwe taken die we per 2015 vanuit het Rijk krijgen op het terrein van jeugd(zorg), maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. In september organiseert de gemeente drie themabijeenkomsten voor inwoners om mee te praten over de toekomst van de zorg: op 5, 16 en 23 september.

Om de nieuwe taken uit te voeren, krijgen gemeenten nog wel extra geld van het Rijk maar minder dan nu het geval is. De organisatie van zorg en ondersteuning moet dus effectiever en goedkoper. Dichterbij huis en volgens het principe: één huishouden, één plan. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van inwoners en van 'zorgen voor jezelf en voor elkaar'. Inwoners die hulp nodig hebben, worden goed en snel geholpen.

Drie bijeenkomsten
In september organiseert de gemeente drie bijeenkomsten voor inwoners die nu - voor zichzelf en/of voor hun kind(eren) - huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging door de thuiszorg, begeleiding of dagbesteding hebben. Zij kunnen meepraten over de toekomst. Elke bijeenkomst heeft een thema. De uitkomsten helpen ons bij het ontwikkelen van beleid.

- Donderdag 5 september: ‘Hulp bij het Huishouden’

- Maandag 16 september: ‘Persoonsgebonden Budget (PGB)’

- Maandag 23 september: ‘Een (pedagogisch) Sterke Samenleving’

Aanmelden
De bijeenkomsten starten om 18.00 uur en duren tot ongeveer 20.30 uur.
U kunt zich opgeven voor een of meerdere van genoemde bijeenkomsten. Dit kan per e-mail: sociaaldomein@leidschendam-voorburg.nl. Daarbij geeft u aan voor welke bijeenkomst u zich aanmeldt. U ontvangt daarna een bevestiging per mail met daarin het adres van de locatie.
De bijeenkomsten vinden plaats in Leidschendam.

Met elkaar werken we aan goede betaalbare zorg voor elkaar. Zo blijft Leidschendam-Voorburg een aantrekkelijke groene woonstad met goede maatschappelijke voorzieningen. Kijk ook op: www.lv.nl/sociaaldomein.